تبلیغات
نفس عمیق - سهم من.........

آوازه خوان با صبح....

سهم من.........
ن : masiha ت : چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 ز : 10:35 ق.ظ
                 سهم من از زمستان فقط سیلی سرد باد است
                        نه لذت برف بازی!
            سهم من از فنجان قهوه  فقط اژدهای ته فنجان است
          نه تلخیه دبش قهوه!!!!
             سهم من از زندگی فقط سردرگمی است
               گم شدن در هزار توی زمان
               دیروز ....... امروز........شاید هم فردا
            د یروز رد پایت روی برف ها..
                  امروز شرمنده ثانیه ها شدم
                   حتی ساعت هم با عقربه هایش بهم پوزخند میزد!
            فردا چی ........
                          هر روز کارم همین است
                تکرار صدای گوش خراش شکستن
                    شنیدن فریاد های کمک!!!!!!!!!


برچسب ها : فریادهای بی صدا-
.:: نظرات () ::.